Zarządzanie i Administrowanie nieruchomościami – po co audyt?

Niektóre firmy zajmujące się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomości po przejęciu nieruchomości a przed podjęciem jakichkolwiek decyzji, przeprowadzają najpierw audyt. Dlaczego jest on potrzebny i po co go robić? Wyjaśniamy!

zarządzanie i administrowanie nieruchomościami warszawa

Zarządzanie i administrowanie to odpowiedzialne zadania

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie, to odpowiedzialne zadanie. Firma, która podejmuje się tego wyzwania, musi zająć się kwestiami dotyczącymi stanu prawnego nieruchomości, finansowego i technicznego. Zarządzanie jest  procesem złożonym i trudnym z wielu powodów. Po pierwsze, zarządcy mają często do czynienia z niejednorodną strukturą własności nieruchomości. Po drugie, jest wiele niezależnych od siebie podmiotów, które decydują o konkretnej nieruchomości, np. mieszkańcy, właściciele lokali, wspólnota, ale też gmina. Często relacje pomiędzy tymi podmiotami są trudne i skomplikowane – mają różne interesy lub po prostu nie zgadzają się co do konkretnych sprawi i problemów. Od dobrego zarządcy nieruchomości zależy, czy zarządzanie będzie sprawne i korzystne dla mieszkańców pod względem ekonomiczno-finansowym.Czy zarządca nieruchomości będzie potrafił pozyskać środki na sfinansowanie koniecznych remontów lub modernizacji. Ponadto, zarządzanie wspólnotami mieszkaniowymi, nakłada obowiązek zadbania o bezpieczeństwo mieszkańców. Nikogo zatem nie powinno dziwić, że dobry i odpowiedzialny zarządca przy przejmowaniu nieruchomości, dokonuje audytu.

Audyt – co podlega kontroli?

Audyt to zespół działań, których zadaniem jest ocena sposobu dotychczasowego gospodarowania nieruchomością, na różnych obszarach. Audyt wykazuje, czy działania te były prowadzone zgodnie z obowiązującym prawem, zasadami prawidłowej gospodarki, regulaminami wewnętrznymi wspólnoty, instrukcjami użytkowania urządzeń itp. Jego zadaniem jest również optymalizacja kosztów i generowanie oszczędności, przy zachowaniu jak najwyższych standardów.

Audyt powinien dotyczyć wszystkich kwestii i obszarów, z którymi ma styczność zarządca, administrator wspólnotami mieszkaniowymi. Powinien dotyczyć zarówno zagadnień związanych z prawem jak i ze stanem technicznym nieruchomości oraz stanem ekonomiczno -finansowym. Zagadnienia te bowiem są ze sobą ściśle powiązane i nie powinno się ich rozpatrywać oddzielnie.

Stan prawny

Podczas audytu dobry zarządca i administrator nieruchomości sprawdza wszystkie dokumenty związane z nieruchomością. Są to przede wszystkim zapisy w Księdze Wieczystej nieruchomości. Zarządca powinien zweryfikować czy kwestie związane z udziałami w nieruchomości są zgodne z przepisami prawnymi. Czy podjęte uchwały i przyjęte regulaminy są zgodne z ustawą o własności lokali oraz innymi przepisami prawa. Oczywiście konieczne jest także przejrzenie wszystkich podpisanych umów, np. z dostawcami mediów.

Stan techniczny

Jeżeli chodzi o obszar techniczny, zarządca nieruchomości podczas audytu sprawdza wizualny stan techniczny budynku, dokumentację związaną z realizacją roszczeń gwarancyjnych, sprawdza, czy dokumentacja dotycząca stanu technicznego jest prowadzona zgodnie z przepisami i jest kompletna. Dodatkowo, analizuje, w jakim stopniu do tej pory realizowane były wszystkie zalecenia związane z przeglądami technicznymi. Czy urządzenie zainstalowane na nieruchomości były użytkowane i konserwowane zgodnie z instrukcjami zawartymi w dokumentacji techniczno- ruchowej tych urządzeń.

Stan ekonomiczno-finansowy

Audyt w zakresie finansowym to przede wszystkim analiza kosztów, kontrola zadłużenia poszczególnych mieszkańców oraz zbadanie możliwości uzyskania pożytków z nieruchomości. Przedmiotem audytu może być również rozeznanie się w potrzebach kredytowych wspólnoty jak i  możliwościach pozyskania dotacji na projekty objęte programem dofinansowania.

Dopiero na podstawie zgromadzonych informacji, administrator i zarządca nieruchomości może rozpocząć swoją pracę w sposób odpowiedzialny i rzetelny, z korzyścią dla właścicieli i mieszkańców konkretnej nieruchomości.

Nasza firma LOKUM Zarządzanie i Administrowanie Nieruchomościami, oferuje bezpłatną analizę zarówno stanu prawnego, jak i finansowego, a także technicznego nieruchomości. Tylko na podstawie rzetelnej analizy nieruchomości, możemy zaplanować wszystkie konieczne działania.

Zainteresowanych współpracą z nami, zachęcamy do kontaktu telefonicznego lub mailowego. W zakładce KONTAKT można skorzystać także z formularza kontaktowego.