Zarządca nieruchomości w Warszawie – jak go wybrać?

Firm oferujących zarządzanie i administrowanie nieruchomościami w Warszawie jest dużo. Nie oznacza to jednak, że każda z tych firm reprezentuje wysoki poziom działań. Jak wybrać dobrego zarządcę nieruchomości? Na co zwracać szczególną uwagę? Zapraszamy do lektury!

zarządca nieruchomości warszawa

Kim jest zarządca nieruchomości?

Zarządca nieruchomości to wykwalifikowana osoba, która wykonuje zadania powierzone przez właściciela nieruchomości. Do zadań zarządcy nieruchomości należy m.in. analizowanie i monitorowanie czynników, które wpływają na kondycję nieruchomości: zarówno finansową, prawną, jak i techniczną. Zarządca nieruchomości ma wiele zadań, m.in. organizuje wspólnoty mieszkaniowe, prowadzi i archiwuje dokumenty, prowadzi ewidencję kosztów, rozliczenia, nadzór nad terminowymi płatnościami. Rozwiązuje też bieżące problemy, które sygnalizowane są przez właścicieli lokali lub przez mieszkańców.

Za działalność zarządcy odpowiada zarząd wspólnoty mieszkaniowej, wybierany najczęściej spośród właścicieli. Podpisując umowę z zarządcą, zarząd wspólnoty powinien pamiętać o kwestii ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej zarządcy. Zapis o tym powinien znaleźć się w umowie. Przepisy prawa, które regulują te kwestię, zostały zamieszczone w artykule Rola i zadania zarządcy nieruchomości, jakie umiejętności powinien posiadać zarządca nieruchomości.

Zarządca nieruchomości w Warszawie – na co zwrócić uwagę?

Szukając zarządcy nieruchomości, warto rozpytać wśród znajomych, czy nie mają kontaktu z dobrą firmą. Sprawdzony zarządca jest na wagę złota. Jeżeli nie ma wśród znajomych nikogo, kto korzystałby z usług takiego fachowca, warto rozpocząć poszukiwania w Internecie. Dziś każda dobra firma posiada własną stronę internetową, na której znajdują się wszystkie najważniejsze informacje na temat oferowanych usług. Wybierając firmę można także pokusić się o sprawdzenie opinii na jej temat w sieci.

Zarządca i jego kwalifikacje

Do momentu deregulacji zawodu zarządcy nieruchomości w roku 2014 zarządca nieruchomości musiał posiadać odpowiednie wykształcenie, praktykę oraz licencję. Obecnie licencja nie jest potrzebna do wykonywania tego zawodu.Na rynku natomiast zaczyna się już odczuwać wpływ braku solidnej edukacji i kryteriów weryfikacji na poziom wiedzy osób trafiających do zawodu. Coraz bardziej zauważalny jest brak zarządców posiadających odpowiednie przygotowanie merytoryczne i praktyczne do zarządzania znaczną wartością, bezpieczeństwem ludzi, bezpieczeństwem technicznym i bezpieczeństwem środowiska.

Szukając dobrej firmy zajmującej się zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami, warto zwrócić uwagę na posiadane kwalifikacje i doświadczenie zarządcy nieruchomości, który będzie zarządzał lub administrował naszą nieruchomością.To ono, w dużej mierze, jest gwarancją efektywnego zarządzania nieruchomością.

Oferta zarządcy

Zarządcy nieruchomości oferują zróżnicowane usługi. Najefektywniejszy dla wspólnoty mieszkaniowej będzie ten zarządca, który będzie łączył wiedzę i doświadczenie w dziedzinie ekonomiki , prawa i znajomości budownictwa. Tylko wtedy będzie mógł skutecznie kontrolować pracę wykonawców na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, zapobiegać z dużym wyprzedzeniem awariom oraz remontom urządzeń i samych budynków, wdrażać rozwiązania techniczne i finansowe przynoszące konkretne oszczędności lub dodatkowe przychody dla wspólnoty mieszkaniowej. Nie wydaje się zasadne , aby w swojej ofercie zarządca nieruchomości posiadał usługi tego rodzaju jak konserwacja części wspólnych, utrzymanie czystości itp. Kto bowiem będzie wtedy kontrolował wywiązywanie się przez zarządcę z tych zadań?                           

Zarządca nieruchomości powinien być przede wszystkim narzędziem kontrolnym  zarządu wspólnoty a nie podmiotem , którego usługi wykonawcze będzie musiał kontrolować zarząd wspólnoty. To jego systematyczne i szeroko zakrojone czynności kontrolne stanowić będą o bezproblemowym funkcjonowaniu nieruchomości .

Audyt nieruchomości

Warto zwrócić uwagę na to, czy zarządca przejmujący nieruchomość, oferuje wykonanie audytu. Jeżeli tak, można mieć pewność, że podchodzi on do swojej pracy w sposób rzetelny: chce poznać całą dokumentację prawną, techniczną i finansową wspólnoty oraz faktyczny stan nieruchomości we wszystkich jej aspektach.

Jak szukać zarządcy nieruchomości w Warszawie?

Wybierając zarządcę nieruchomości należy zwrócić uwagę na kilka istotnych wyżej opisanych rzeczy. Przy wyborze należy pamiętać, że na zarządcy spocznie bardzo duża odpowiedzialność, warto zatem szukać zarządcy nieruchomości mającego szerokie kompetencje i duże doświadczenie.