Polityka prywatności

Wyrażam zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych zawartych w formularzu, na zasadach określonych w poniższej informacji:

Administratorem powyższych danych osobowych jest firma LOKUM Robert Piekielski 03-352 Warszawa, ul. Bolesławicka 26/6, adres e-mail: biuro@lokum.waw.pl

Dane osobowe będą przetwarzane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na zadane pytanie przez okres trwania korespondencji, nie dłużej jednak niż przez okres 6 miesięcy

Zgodność przetwarzania z prawem – osoba, której dane dotyczą wyraziła zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w jednym określonym celu.

Bez wyraźnej zgody dane osobowe nie będą udostępniane innym podmiotom.

Osoba , której dane dotyczą ma prawo do:

  1. dostępu do swoich danych osobowych i żądania ich kopii,
  2. sprostowania swoich danych osobowych,
  3. żądania ograniczenia przetwarzania swoich danych,
  4. przenoszenia danych,
  5. cofnięcia zgody,
  6. sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
  7. usunięcia danych.

Z uprawnień można skorzystać kontaktując się pisemnie lub poczta e-mail z Administratorem

Dane osobowe zostały przekazane dobrowolnie. Masz prawo wnieść skargę do organu nadzorczego. W Polsce organem takim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

Strona korzysta z usługi Google Analytics. Zasady na jakich ta usługa zbiera i przetwarza dane można zobaczyć na stronie www.google.com/intl/pl/policies/privacy/partners/