Oferta

Zarządzanie i administrowanie nieruchomościami

Naszą ofertę kierujemy do deweloperów, wspólnot mieszkaniowych i właścicieli prywatnych.

Proponujemy m.in.:

  • organizowanie wspólnot mieszkaniowych od podstaw (REGON, NIP, konto bankowe, umowy na obsługę nieruchomości, uchwały , regulaminy itd.)
  • przejmowanie nieruchomości od dotychczasowego zarządcy lub Dewelopera z weryfikacją dokumentacji technicznej i prawnej oraz oceną stanu nieruchomości

Audyt nieruchomości

Przy przejmowaniu nieruchomości dokonujemy bezpłatną analizę stanu prawnego, finansowego i technicznego nieruchomości. Protokół z audytu pozwala na ustalenie obecnego stanu faktycznego nieruchomości i stanowi podstawę do podjęcia działań mających na celu eliminację ewentualnych nieprawidłowości i usprawnienia funkcjonowania nieruchomości.

 

Zainteresowała Cię nasza oferta?

zapraszamy do kontaktu